Ochrona danych

Rejestr procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych

Niemiecka ustawa o ochronie danych (BDSG) określa, że poszczególne informacje dotyczące automatycznych procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych muszą być dostępne w odpowiedni sposób dla każdej osoby. Z tego powodu prowadzimy szczegółowy rejestr procedur. Podsumowaliśmy te informacje w formie wstępnego przewodnika. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z Działem Ochrony Danych. Powyższy dział będzie w stanie udzielić Ci informacji na temat zapisanych danych dotyczących Ciebie oraz ich natury.

Uwaga: niniejsze przypadki ujawnień dotyczą całości procesu przetwarzania danych osobowych w naszej firmie. Szczegółowe uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej można znaleźć tutaj.

1. Nazwa oraz adres odpowiedzialnego działu

Maria Clementine Martin
Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Kolonia
Niemcy

Numer telefonu: +49 221-1652-0
Faks: +49 221-1652-430

Adres e-mail: dialog@klosterfrau-service.de
Internet: www.klosterfrau-group.de

2. Zarząd

Dr Martin Zügel (Prezes)
René Flaschker
Christian Heller
Peter Mattes
Sven Sadewasser
Dr Markus Unkauf

3. Dyrektor ds. przetwarzania danych osobowych odpowiedzialnego działu

Frank Roth
Dyrektor Głównego Działu IT

4. Informacje kontaktowe Działu Przetwarzania Danych Osobowych

Kontaktować się z nami można za pośrednictwem wiadomości e-mail, adres: datenschutz@klosterfrau.de, lub listem tradycyjnym, na wymieniony wcześniej adres pocztowy.

5. Założony cel zapisywania, przetwarzania i wykorzystywania danych

Jesteśmy firmą zajmującą się dystrybucją oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych, kosmetyków i innych środków farmaceutycznych i lekarstw. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z powyższymi potrzebami. Dodatkowo przetwarzamy dane w imieniu innych firm, przede wszystkim należących do Klosterfrau Group. Te czynności są przeprowadzane na potrzeby tych firm oraz na ich odpowiedzialność.

6. Opis dotyczący poszczególnych grup

Zapisujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane dotyczące różnych grup. Niektóre z typowych zestawów danych znajdują się poniżej:

Dotyczące klientów
Imię, dane kontaktowe, dane dotyczące rachunku bankowego, wiarygodność kredytowa i dane zamówień, dostaw, warunków i płatności

Dotyczące powiązanych podmiotów
Nazwa, dane kontaktowe, zainteresowanie produktami, dane dotyczące subskrypcji biuletynu i uczestnictwo w konkursach z nagrodami

Dotyczące kontrahentów i dostawców
Nazwa, dane kontaktowe, dane dotyczące rachunku bankowego, dane dotyczące zamówień, dostaw i usług, warunki umowy, płatności

Dotyczące pracowników
Imię, dane kontaktowe, stanowisko w firmie, status jako pracownik, emeryt itd., informacje dotyczące zarobków, informacja o aktywności zawodowej, dane dotyczące godzin pracy i dane pochodzące z procesów pracowniczych, umowa dotycząca żywienia (np. z bufetu) i inne dane wymagane do egzekwowania stosunku pracy.

Dotyczące kandydatów do pracy
Imię, dane kontaktowe, stanowisko, o które ubiega się osoba, kwalifikacje, inne dane
z wniosku, dane dotyczące przebiegu i wyniku procesu rekrutacji.

7. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

Nasze wewnętrzne oddziały są wewnętrznymi odbiorcami wyżej wymienionych danych w zakresie, w jakim wymagają informacji do przeprowadzenia działań w określonym obszarze. Zewnętrzni odbiorcy otrzymują dane osobowe w przypadku, jeśli są one wymagane przez prawo lub jeśli są konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych. Przykładami odbiorców są systemy ubezpieczeń społecznych, urzędy podatkowe, organy nadzoru, banki, ubezpieczyciele i usługodawcy, przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu zgodnie z § 11 Niemieckiej ustawy o ochronie danych.

8. Ustawowy termin usuwania danych

Dane osobowe są usuwane po upłynięciu odpowiedniego okresu ich przechowywania określonego prawnie lub jeśli nie są już wymagane w związku z powyższymi potrzebami.

9. Transmisja danych do krajów trzecich

Dane nie są transmitowane do krajów nienależących do Unii Europejskiej lub krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzecie).