Ochrona danych

Poniżej znajdują się specjalne uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej. Ogólne uwagi dotyczące całości procesu przetwarzania danych osobowych w naszej firmie można znaleźć tutaj.

1. Kto jest dostawcą stron?

Dane osobowe zbierane podczas korzystania ze strony internetowej są zapisywane, przetwarzan i wykorzystywane przez MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH. Spółka jest dalej nazywana Klosterfrau. Klosterfrau jest działem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów Niemieckiej ustawy o ochronie danych i jednocześnie dostawcą w rozumieniu Ustawy o telemediach. Adres i dalsze dane związanez Klosterfrau znajdują się w stopce. Na niektórych spośród naszych stron internetowych znajdują się łącza do stron dostarczanych przez innych dostawców. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron związanych z takimi łączami ani za bezpieczeństwo ochrony danych podczas odwiedzania powyższych stron. Dotyczy to wszystkich łączy dostarczanych przez innych dostawców. W razie wątpliwości, do kogo należy witryna, informujemy, że każda ze stron Klosterfrau zawiera łącze do naszej stopki.

2. Jakie dane osobowe przechowujemy?

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez ujawniania swojej tożsamości. Jednak do części naszych ofert potrzebne są pewne dane osobowe. To dotyczy na przykład wysyłki materiałów informacyjnych, uczestnictwa w konkursachz nagrodami lub udzielania odpowiedzi na pytania. W powyższych przypadkach przechowujemy jedynie dane, które samodzielnie przekażesz. Przechowujemy adres IP przypisany do Twojego komputera podczas odwiedzania naszych stron internetowych, ponieważ jest to konieczne do wysłania stron zażądanych przez komputer. Przetwarzamy informacje żądanych stron internetowych, aby sporządzić statystyki dotyczące użytkowania. Patrz punkt 5a.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Ogólnie wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko do celów podanych w czasie zapisywania danych: Przykładem takich sytuacji może być transmisja zażądanych danych, przetwarzanie zamówień lub przeprowadzenie konkursów z nagrodami. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do celów reklamowych, badań rynku ani sondaży, chyba że wyraźnie o tym poinformujemy, a Ty wyraźnie wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twoich danych do określonego celu. Wykorzystujemy dane związane z Twoimi wizytami na naszych stronach internetowych i dotyczące zamówień biuletynu via e-mail w formie anonimowych statystyk, bez odniesień osobowych.

4. Transmisja danych osobowych

Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Należy pamiętać, że w momencie wysłania żądania naszych stron internetowych, Twój bieżący adres IP zapisywany jest w skróconej formie, a dane dotyczące korzystania z naszej strony są przekazywane do Google, aby utworzyć statystyki użytkowania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 5a.

Zewnętrzni usługodawcy, którzy przetwarzają w naszym imieniu dane osobowe w rozumieniu przepisów Niemieckiej ustawy o ochronie danych, są zobowiązani na mocy umowy przestrzegać adekwatnych przepisów dotyczących ochrony danych. Kontrahenci europejscy nie są rozumiani jako podmioty trzecie w rozumieniu prawa o ochronie danych.

5. Analiza użytkowania

a) Korzystanie ze strony internetowej


Analizujemy sposób, w jaki goście korzystają z naszych stron internetowych, aby wykorzystać naszą obecność w Internecie w jak najlepszy sposób.

W tym celu korzystamy z Google Analytics – usługi analizy sieci, która jest zarządzana przez Google Inc., USA. Po wysłaniu żądania o jedną z naszych stron internetowych program (Java Script) zostaje wysłany na Twój komputer z serwera Google, a następnie uruchomiony. Wówczas na komputerze zostaje zapisany plik cookie, który zawiera informacje o sposobie korzystania z naszych stron internetowych. Do tych informacji należy nazwa żądanej strony internetowej, czas i data wysłania żądania i unikalny numer identyfikacyjny, wygenerowany dla Twojej przeglądarki. Informacje są przekazywane do Google i przechowywane w systemach komputerowych, z których część znajduje się poza Europą, w USA. Transmitowane są również dane techniczne dotyczące komputera, takie jak typ przeglądarki, system operacyjny i rozdzielczość ekranu.

Google przetwarza te informacje w naszym imieniu, aby ocenić, w jaki sposób korzystasz z naszej obecności w Internecie, a także w celu utworzenia dla nas statystyk dotyczących sposobów korzystania z witryn internetowych przez wszystkich gości, jak również przekazuje informacje o przybliżonej lokalizacji gości. Ponadto dane są gromadzone w celu świadczenia dla nas kolejnych usług związanych z wykorzystaniem witryny internetowej i Internetu. Nie tracisz anonimowości podczas oceny zachowania
w trakcie użytkowania strony.

Kody śledzenia Google, wdrożone do tej strony internetowej, korzystają z funkcji „anonymizeIp()”. To oznacza, że adres IP jest przetwarzany wyłącznie w skróconej formie i nie ma możliwości powiązania go z konkretną osobą. Twój pełny adres IP jest wykorzystywany jedynie do transmisji procesów programu i danych w przeglądarce internetowej, wymaganych do analizy użytkowania. Powyższe dane nigdy nie są przechowywane ani łączone z innymi danymi od Google. Podczas oceny użytkowania Twój adres IP jest zapisywany co najwyżej w skróconej formie. Przypisanie danych dotyczących użytkowania do osoby na podstawie skróconego adresu IP jest niemożliwe. Powyższe dotyczy również firmy Google, która wykorzystuje dane użytkowania.

Ponadto strona wykorzystuje raporty Google Analytics dotyczące cech demograficznych, które posługują się danymi z reklam kierowanych do określonych grup od Google i danych gości od dostawców będących podmiotami trzecimi
(np. wiek, płeć i zainteresowania). Powyższe dane nie mogą zostać powiązane z konkretną osobą. Można wyłączyć ich przechowywanie w Ustawieniach wyświetlania w dowolnej chwili.

Jeśli chcesz, aby Twoje wizyty na naszej stronie internetowej nie były obejmowane analizą użytkowania, możesz pobrać wtyczkę do swojej przeglądarki ze Strony Google; wtyczkę obsługują wszystkie popularne przeglądarki. Proces programu (Java Script), wymagany do zapisywania danych o użytkowaniu, nie będzie uruchamiany, a pliki cookie analizy nie będą przechowywane przez Twoją przeglądarkę. — Jeśli postanowisz całkowicie zablokować przechowywanie plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki, wyłączysz tym samym analizę użytkowania prowadzoną przez Google Analytics.

b) Usługi biuletynu

Jednocześnie z próbą osiągnięcia optymalnej formy prowadzimy statystyki związane z usługami naszego biuletynu via e-mail. Na przykład liczymy, ilu użytkowników otwiera wysłany biuletyn i il z nich klika w łącza do określonych stron internetowych zawartych w biuletynie. W tym celu oznaczamy łącza w każdej edycji biuletynu i przypisujemy każdemu subskrybentowi inny identyfikator. Nie przechowujemy jednak żadnych informacji, które mogą połączyć powyższe identyfikatory i adres e-mail lub inne dane, dzięki którym można zidentyfikować subskrybentów. Statystyki związane z korzystaniem z biuletynu nie zawierają odniesień do osób. Nie korzystamy z nich w żaden sposób, aby dotrzeć do określonej grupy subskrybentów. Analizujemy jedynie użytkowanie, zgodnie z powyższym opisem, w przypadku subskrybentów, którzy zamówili biuletyn w formacie HTML. Wysyłamy biuletyny w czystej postaci tekstowej, bez dalszych analiz.

6. Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki, które zostają zapisane na Twoim komputerze po wysłaniu żądania stron internetowych. Po wysłaniu żądania innej naszej strony internetowej w innym terminie treść plików cookie jest przesyłana do nas.

a) Pliki HTTP cookie

Ten rodzaj plików cookie jest zapisywany w pliku w Twojej przeglądarce internetowej. Część plików cookie zawiera informacje o Twojej ostatniej wizycie na naszej stronie internetowej; są również sztucznie stworzonym kodem identyfikacyjnym, który umożliwia nam w przybliżeniu określić liczbę nowych i powracających gości. Transmitujemy te informacje do Google na potrzeby analizy użytkowania. Więcej informacji o plikach cookie i możliwości zapobiegania przechowywaniu ich znajduje się w punkcie 5a. Sporadycznie wykorzystujemy pliki cookie w ankietach przeprowadzonych wśród gości naszych stron, aby wykryć wielokrotne uczestnictwo. Dodatkowo oznacza to, że nie musimy prosić o dane w kolejnych formularzach, jeśli już wcześniej zostały podane.

Klosterfrau nie łączy danych zapisanych w plikach cookie z innymi danymi w żaden sposób, który umożliwiłby identyfikację konkretnej osoby.

Możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby zapobiec zapisywaniu plików HTTP cookie. Po wyłączeniu zapisywania plików cookie dalej będzie można korzystać z naszej strony. Możesz natychmiast usunąć przechowywane pliki cookie. Informacje o sposobie ich usunięcia znajdują się w pliku pomocy przeglądarki.

b) Pliki Flash cookie

Powyższe pliki cookie, które nazywa się również lokalnymi obiektami współdzielonymi, nie są zapisywane w przeglądarce, a jako plik w programie Flash Player. Jeśli w ogóle wykorzystujemy ten typ plików cookie, zawierają one jedynie informacje o ostatnio żądanych stronach. Nie oceniamy ich zawartości. Ten typ plików cookie jest zapisywany na komputerze samodzielnie, aby przyspieszyć ładowanie stron przy kolejnej wizycie.

7. W jaki sposób można ograniczyć przetwarzanie danych?

Możesz odwołać pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Możesz anulować subskrypcję biuletynu Klosterfrau w każdym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej edycji biuletynu. Możesz również zapobiec wykorzystywaniu danych do celów reklamowych. Aby to zrobić, po prostu wyślij wiadomość na nasz adres kontaktowy znajdujący się poniżej. Jeśli nie chcesz, aby Twoje żądania stron internetowych były wykorzystywane w statystyce użytkowania, proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 5a.

8. Bezpieczeństwo

Twoje dane personalne są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym Klosterfrau. Dostęp do nich mają jedynie upoważnione działy. Dane ujawnione we wnioskach online są transmitowane w zaszyfrowanej formie. Inne dane transmitowane z Twojego komputera i naszego serwera internetowego nie są zazwyczaj szyfrowane.

9. Informacje i korekty

Na żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące przechowywania Twoich danych osobowych oraz ich natury w dowolnej chwili. W przypadku błędnych danych oczywiście istnieje możliwość ich korekty. Jeśli chcesz uzyskać informacje lub dokonać korekty, prosimy o kontakt z Działem Ochrony Danych. Adres znajduje się w nagłówku „Kontakt”.

10. Zmiana niniejszej deklaracji ochrony danych

Może zaistnieć konieczność zmiany naszych postanowień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych (np. w przypadku rozwoju technicznego). W takim przypadku zmienimy również deklarację dotyczącą ochrony danych. W tej chwili obowiązuje bieżąca wersja deklaracji.

11. Kontakt

Jeśli chcesz odwołać zgodę na wykorzystanie danych osobowych lub jeśli chcesz, aby Twoje dane nie były w przyszłości wykorzystywane do celów reklamowych lub badań rynku, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail lub listu na poniższy adres:


MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Dział Koordynacji Internetowej
50606 Kolonia
Niemcy

Adres e-mail: dialog@klosterfrau-service.de

Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych osobowych w Klosterfrau, prosimy o kontakt

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Dział Ochrony Danych
50606 Kolonia
Niemcy

Data Protection Officer
Bugl & Kollegen
Alexander Bugl
Phone: +49 941-630 49 789
Mobil: +49 176-10 31 26 88
e-mail: Datenschutz.buglkollegen@klosterfrau.de

Ostatnia zmiana: 24.05.2018