Zastrzeżenia prawne

Informacje prawne o prawach autorskich

Klosterfrau ma prawo żądać, zapisywać i kopiować istniejące treści związane z działalnością internetową Klosterfrau.

1. Treści mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych. Nie mogą być sprzedawane ani dystrybuowane do celów komercyjnych i politycznych.

2. Treść nie może zostać zmieniona w żadnym punkcie.

3. Informacje dotyczące praw autorskich muszą znajdować się na każdej kopii lub części naszej strony domowej.

Znak towarowy

Wszystkie opisane prawa do znaku towarowego należą wyłącznie do odpowiednich ich właścicieli.

Wyjaśnienie dotyczące stron internetowych i opis

Na stronach internetowych znajdują się ogólne informacje dotyczące firm Klosterfrau Group i ich preparatów. Informacje nie są poradami, instrukcjami lekarskimi lub innego typu, dotyczącymi wspomnianych preparatów medycznych. W przypadku pytań odnośnie do preparatów medycznych prosimy o bezpośredni kontakt lub skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywać szczegółowe i bieżące informacje. Nie gwarantujemy jednak wyczerpującej ani dorozumianej poprawności i pełni informacji. Co więcej, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez wykorzystanie opublikowanych informacji. Przed skorzystaniem z preparatów należy przeczytać dołączone wskazówki ich stosowania. Na stronach internetowych mogą znajdować się informacje od podmiotów trzecich i łącza do innych stron internetowych. Jeśli to jest możliwe, przy powyższych danych i łączach znajduje się odpowiednia informacja. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje przekazane przez podmioty trzecie. Wszystkie grafiki multimedialne i informacje zawarte na niniejszych stronach internetowych są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności przemysłowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia zawartości niniejszych stron internetowych bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli uważamy takie działanie za stosowne. Nie ponosimy odpowiedzialności za powyższe działania.

Łącza

Zgodnie z werdyktem Sądu Okręgowego w Hamburgu (Niemcy) z 12 maja 1998 r., udostępniając łącza, ponosi się pewną odpowiedzialność za treść stron, do których kierują łącza. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego, można tego uniknąć, wyraźnie odcinając się od takiej zawartości. Na naszej stronie mogą znajdować się łącza do innych stron w Internecie. Poniższe dotyczy wszystkich łączy: Chcemy wyraźnie podkreślić, że nie mamy wpływu na strukturę oraz zawartość stron, do których udostępniamy łącze. W związku z tym wyraźnie odcinamy się od zawartości wszystkich stron, do których łącza znajdują się w naszej domenie. Nie adaptujemy ich treści w żaden sposób. Deklaracja ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich łączy udostępnianych na naszej stronie i wszelkich treści, do których kierują banery.

© Prawa autorskie MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH, Kolonia